bgswirl


Bij het vervangen van ra­men in oudere hui­zen lijkt het of er ge­ko­zen moet wor­den tus­sen isolatie of be­houd van de authentieke stijl. Ik probeer af­han­ke­ijk van de situatie, zowel stijl als energie zuinig te verenigen. Op deze foto is het nieuwe raam in een bestaand kozijn voor­zien van goede tocht­wering door mid­del van kader­profiel en HR++ glas. Ter­wijl ook het ken­mer­kende pro­fiel van de bouw periode van het huis weer zijn plaats heeft gekregen.

logohoutbewerking1a1a