bgswirl


Deuren die ge­heel zijn ge­maakt uit massief hout heb­ben een heel ander uit­erlijk dan andere deu­ren. Met de slim­me con­struc­tie door mid­del van bos­sing pa­nelen wordt de wer­king van het hout ge­ab­sor­beerd en te­ge­lij­ker­tijd krijgt de deur bijna in­di­vi­dueel ka­rak­ter. Ze­ker als het huis al dit soort deu­ren heeft loont het de moei­te om ont­bre­kende deu­ren met over­een­ko­men­de de­tail­lering bij te ma­ken.

paneel deuren

rechtspijl linkspijl logohoutbewerking1a1a