bgswirl


Dit is het visite­kaartje op het internet voor mijn bedrijfs­ac­ti­vi­teit Ambachtelijk Hout­be­werking Mulder. Inmiddels is al 30 jaar het wer­ken met hout mijn be­roep en passie. Mijn uit­gang­spunt hier­bij is dat hout bij­na on­be­grensde mo­ge­lijk­he­den biedt. De kern van mijn werk be­staat uit res­tauratie en het bij maken van on­der­de­len van hui­zen en an­dere ge­bouwen in de reeds aanwezige stijl en detaillering. De uit­stra­ling moet zo zijn dat je al­leen de in­druk hebt dat het in goede staat ver­keert, en dat het al­tijd al zo is ge­weest is.

logohoutbewerking1a1